Skip to main content
The Wales Association of Self Catering Operators (WASCO)

WASCO

The Wales Association of Self Catering Operators (WASCO)

View the site in English Cymraeg

CROESO I WEFAN WASCO

Cymdeithas Gweithredwyr Hunan Ddarpar Cymru ydi WASCO, sydd yn sefydliad o aelodau sy’n cyrychioli tua 2500 o fusnesau ac asiantaethau o’r sector dwristiaeth hunan ddarpar ledled Cymru ac wedi ymrwymo i ddatblygu, amddifyn a hyrwyddo y sector bwysig yma o’r diwydiant twristiaeth.   Mae’n cael ei arwain a’i redeg gan bobl sy’n berchen ar ac yn gosod bythynnod gwyliau ledled Cymru.

Mae WASCO yn gweithio dros ei haelodau tu ol i’r llenni a hefyd yn llygad y cyhoedd.  Mae aelodau y pwyllgor yn mynychu llawer o gyfarfodydd, siarad mewn cynhadleddau ac yn cynrychioli y diwydiant.  Mae WASCO yn dylanwadu ar benderfyniadau sydd yn effeithio ar eich busnes chi.

Mae WASCO wedi datblygu gwefan ar wahan sef http://walescottages.co.uk sydd yn cynnwys a dangos y llety gwyliau gorau o ansawdd y gallwch ddod o hyd iddo yng Nghymru.

WASCO yw y llais pan fydd materion yn codi ac mewn undod mae nerth.

Mae wedi ymrwymo i
· Gynrychioli a gwarchod buddiannau ei Aelodau
· I hyrwyddo ansawdd a safonau uchel a chyson mewn llety
· Cysylltu â Llywodraeth Cynulliad Cymru, Croeso Cymru a phartneriaid  twristiaeth eraill yn genedlaethol a lleol.
· Hyrwyddo llety hunan ddarpar a Chymru fel cyrchfan i ymwelwyr
· Ymchwilio a thrafod cyfleoedd er budd ein haelodau
· A rhoi’r wybodaeth i chi

Bydd e.byst rheolaidd yn llawn gwybodaeth am hunan ddarpar yn rhoi y wybodaeth ddiweddaraf am newidiadau a deddfwriaethau newydd a allai effeithio ar eich busnes. Hefyd bydd gwybodaeth am dueddiadau newydd, ystadegau ymwelwyr ac adborth am lefelau ymholiadau ac arosiadau a llawer mwy yn cael ei anfon allan i aelodau.
 
Arweinir yr aelodau i wybodaeth am gyfleoedd grantiau a chefnogaeth busnes sydd ar gael.
Cynhelir cyfarfodydd blynyddol gyda siaradwyr ysbrydoledig a bydd cyfle i aelodau fynegi barn a chodi unrhyw faterion yn uniongyrchol gydag aelodau’r pwyllgor.

Gwasanaeth, Cefnogaeth  Ac Arbedion

Cynigir ystod eang o wasanaethau i berchennogion llety hunan ddarpar. Gallwn fod o gymorth i chi:
Ychwanegu eich archebion
Marchnata yn uniongyrchol i filoedd o ymwelwyr ychwanegol
Gwella eich busnes
Arbed arian ar drethi, tanysgrifiadau, cynhyrchion ac eitemau eraill i’ch busnes
Wrth fod yn rhan yn yr unig gymdeithas fasnach uniongyrchol i hunan ddarpar  cewch eich deud yn y diwydiant twristiaeth yng Nghymru.